Hồ Chí Minh

Tour Sài Gòn - Hà Nội - Hạ Long

4,250,000 đ 4,500,000 đ
Nơi khởi hành : Hồ Chí Minh
Nơi đến : Hà Nội
Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Tour Sài gòn - Miền tây

2,850,000 đ 2,900,000 đ
Nơi khởi hành : Hồ Chí Minh
Nơi đến : Miền tây
Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Tour Sài gòn - Quy nhơn - Bình Định

5,300,000 đ 5,550,000 đ
Nơi khởi hành : Hồ Chí Minh
Thời gian: 4 ngày 3 đêm