TOUR DU LỊCH CÔNG NHÂN - NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tour Hà Nội - Du lịch biển Hải Tiến - 2 ngày 1

1.200.000 đ 1.350.000 đ
Nơi khởi hành : Hà Nội
Nơi đến : Thanh hóa
Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Tour Hà Nội - Đảo Cát Bà - thăm pháo đài thần

1.750.000 đ 1.980.000 đ
Nơi khởi hành : Hà Nội
Nơi đến : Hải Phòng
Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Tour Hà Nội - Đảo Cát Bà - 2 ngày 1 đêm

1.350.000đ 1.650.000 đ
Nơi khởi hành : Hà Nội
Nơi đến : Hải Phòng
Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Tour Hà Nội - biển Đồ Sơn - đảo Hòn Dấu 2 ngày 1

950.000 đ 1.250.000 đ
Nơi khởi hành : Hà Nội
Nơi đến : Hải Phòng
Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Tour Hà Nội - Đà Nẵng - Hội An- Huế 4 ngày 3 đêm

3.600.000 đ 4.000.000 đ
Nơi khởi hành : Hà Nội
Nơi đến : Đà Nẵng
Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Tour Hà Nội - Đảo Quan Lạn - 2 ngày 1 đêm

1.500.000 đ 1.800.000 đ
Nơi khởi hành : Hà Nội
Nơi đến : Quảng Ninh
Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Tour Hà Nội - Vịnh Hạ Long - đảo Cát Bà - 3 ngày

2.250.000 đ 2.650.000 đ
Nơi khởi hành : Hà Nội
Nơi đến : Quảng Ninh
Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Tour Hà Nội - Vịnh Hạ Long - 2 ngày 1 đêm

1.350.000 đ 1,450,000 đ
Nơi khởi hành : Hà Nội
Nơi đến : Quảng Ninh
Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Tour Hà Nội - Bãi Biển Thiên Cầm - Hà Tĩnh

2.450.000 đ 2.650.000 đ
Nơi khởi hành : Hà Nội
Nơi đến : Hà Tĩnh
Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Tour Hà Nội - bãi biển Thịnh Long - Nam Định (2

1.200.000đ 1.350.000đ
Nơi khởi hành : Hà Nội
Nơi đến : Nam Định
Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Tour Hà Nội - Cửa Lò - về thăm quê bác (3 ngày 2

2.050.000 đ 2.250.000 đ
Nơi khởi hành : Hà Nội
Nơi đến : Nghệ An
Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Tour Hà Nội - bãi biển Sầm sơn ( 2 ngày 1 đêm)

1.400.000 đ 1.450.000 đ
Nơi khởi hành : Hà Nội
Thời gian: 2 ngày1 đêm

Pages