TOUR DU LỊCH LỄ HỘI

Tour Hà Nội - Thác Bờ - Thủy điện Hòa Bình

600,000 650,000
Nơi khởi hành : Hà Nội
Nơi đến : Hòa Bình
Thời gian: 1 ngày

Tour Hà Nội - đền Đồng Bằng - chùa Keo - Đền Tiên

600.000 đ 750.000 đ
Nơi khởi hành : Hà Nội
Nơi đến : Thái Bình
Thời gian: 1 ngày

Tour Hà Nội - Chùa Cái Bầu - Chùa Ba Vàng

650.000 đ 750.000 đ
Nơi khởi hành : Hà Nội
Nơi đến : Quảng Ninh
Thời gian: 1 ngày

Tour Hà Nội - Đỉnh thiêng Yên Tử - Quảng Ninh

650.000 đ 750.000 đ
Nơi khởi hành : Hà Nội
Nơi đến : Quảng Ninh
Thời gian: 1 ngày

Tour Hà Nội - Đền mẫu Đầm Đa - Chùa Tiên - Hòa

550.000 đ 600.000 đ
Nơi khởi hành : Hà Nội
Nơi đến : Hòa Bình
Thời gian: 1 ngày

Tour Hà Nội - Đền trần - Phủ giầy Nam định

600.000 đ 650.000 đ
Nơi khởi hành : Hà Nội
Nơi đến :
Thời gian: 1 ngày

Tour Hà Nội - Di tích Đền mẫu Đồng Đăng- Chùa Tam

800.000 đ 850.000 đ
Nơi khởi hành : Hà Nội
Nơi đến : Lạng Sơn
Thời gian: 1 ngày

Tour Hà Nội - Di tích Đền Hùng - Ngày quốc giỗ 10

600.000 đ 650.000 đ
Nơi khởi hành : Hà Nội
Nơi đến : Phú Thọ
Thời gian: 1 ngày

Tour Hà Nội - Khu danh thắng Tây Thiên -Vĩnh Phúc

700.000 đ 850.000 đ
Nơi khởi hành : Hà Nội
Nơi đến : Vĩnh Phúc
Thời gian: 1 ngày

Tour Hà Nội - Chùa Tam Chúc là một trong những

650.000 đ 700.000 đ
Nơi khởi hành : Hà Nội
Nơi đến : Hà Nam
Thời gian: 1 ngày

Tour Hà Nội - Chùa Hương ( Nam thiên đệ nhất động)

550.000 đ 650.000đ
Nơi khởi hành :
Nơi đến :
Thời gian: 1 ngày

Tour Hà Nội - Chùa Bái đính (Ninh Bình)

600.000 đ 650.000 đ
Nơi khởi hành : Hà Nội
Nơi đến : Ninh Bình
Thời gian: 1 ngày